Cenník servisu knižničného systému Clavius pre Slovensko

V rámci servisu knižničného systému Clavius poskytujeme nasledujúce činnosti:
- zmena nastavení, sprevádzkovanie nových vlastnosti jednotlivých modulov;
- inštalácia jednotlivých častí na základe ďalších objednávok;
- školenia a inštalácie jednotlivých modulov systému okrem základného školenia obsluhy kompletného systému;
- inštalácia a konfigurácia aktualizácií systému;
- kontrola a ukážka postupu opráv chybne ukladaných dát, najmä slovníkov;
- opravy dátových súborov pri chybách systému, spôsobených vonkajšími vplyvmi alebo vinou nevhodného zaobchádzania obsluhy či inej osoby na strane objednávateľa;
- opravy chybných dátových súborov spôsobených vinou zvláštnych činiteľov na strane objednávateľa (vírusy, elektromagnetické žiarenie a pod.);
- konzultácie a riešenie individuálnych požiadaviek objednávateľa systému;
- úpravy a tvorba tlačových zostáv podľa požiadaviek objednávateľa;
- informácie o ďalšom rozvoji systému a iných nadväzujúcich programoch,
- prenos dát na pobočky a strediská
 

1. úroveň – činnosti hradené podľa skutočne čerpaného rozsahu
Servisný zásah bude realizovaný do 10 dní od nahlásenia požiadavky (od objednania). Hodinová sadzba je 25 € bez DPH  ( 30,- € s DPH ) / 1 hod. V prípade expresného zásahu ( do 48 hodín, po dohode so zákazníkom ) bude účtovaný jednorazový príplatok 50 € bez DPH ( 60 € ) s DPH ). V tejto úrovni sa neposkytuje servis formou vzdialeného prístupu.

2. úroveň – činnosti hradené paušálnou čiastkou
Servisný zásah bude realizovaný najneskôr do 7 dní od nahlásenia požiadavky. Cena je závislá od počtu PC, na ktorých je knižničný systém CLAVIUS prevádzkovaný. Platí sa štvrťročne, polročne alebo ročne po dohode zmluvných strán. V prípade expresného zásahu ( do 48 hodín, po dohode so zákazníkom ) bude účtovaný jednorazový príplatok 50,- €.

Počet PC Cena
1. PC v sieti alebo samostatne

12,- €  / mesiac

2. - 4. PC v sieti

á 8,40 €  / mesiac

5. - 10. PC v sieti

á 4,80 €  / mesiac

11. a každý ďalší PC v sieti

á 2,40 €  / mesiac

3. úroveň – činnosti hradené paušálnou čiastkou
Servisný zásah bude realizovaný najneskôr do 4 dní od nahlásenia požiadavky. Cena je závislá od počtu PC, na ktorých je knižničný systém CLAVIUS prevádzkovaný. Platí sa štvrťročne, polročne alebo ročne po dohode zmluvných strán. V prípade expresného zásahu ( do 24 hodín, po dohode so zákazníkom ) bude účtovaný jednorazový príplatok 50,- € ( 1506,30 Sk ).

Počet PC Cena
1. PC v sieti alebo samostatne

16,20 €  / mesiac

2. - 4. PC v sieti

á 10,20 €  / mesiac

5. - 10. PC v sieti

á 6,- €  / mesiac

11. a každý ďalší PC v sieti

á 3,60 €  / mesiac

Náklady na dopravu nie sú súčasťou vyššie uvedených poplatkov. Pri výjazde k zákazníkovi účtujeme cestovné nasledovne :

- automobilom  0,35 € / km
- verejnou dopravou podľa skutočnosti
+ cestovný čas 8,30 € / hod

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. ( Informatívny prepočet, konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk )


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz