Přechod na EURO v systému Clavius

Doplněno 6.1.2009 : Nemáte-li verzi výpůjčního protokolu z roku 2009, doporučujeme vám provést "Update přes internet". 2.1.2009 jsme opravili chybné zobrazení součtu cen vypůjčených dokumentů na úvodní obrazovce a v okně upozornění na překročené ceny výpůjček, které se díky tomu i objevovalo častěji ( pokud ovšem vůbec evidujete ceny dokumentů ).

Přechod na EURO ve výpůjčním protokolu Clavius :

  Pokud již máte verzi připravenou na přechod na EURO ( verze od 7/2008 - zkontrolujte v menu Nápověda-O aplikaci Clavius ), pravděpodobně se vám již zobrazuje za koncem menu konverzní kurz, stiskem na něj si můžete zkontrolovat nastavení týkající se přechodu :

  Zároveň vám již Clavius zobrazuje dvojí ceny ve všech výchozích výstupních sestavách. Po přechodu na EURO se všechny poplatky od 1.1.2009 začnou zobrazovat a ve výchozích výstupních sestavách i tisknout v EURech, do zvoleného datumu duálně i v korunách. Tyto výstupy se tedy při přechodu nijak měnit nemusí ( stejně jako při počátku i konci duálního zobrazování ), umí automaticky reagovat na nastavené datumy. Doporučujeme vám si zkontrolovat hlavně upravené výstupní sestavy, pokud je používáte, zda se všude zobrazují duální ceny.

  Máte-li nastavené správné oficiální údaje a verzi výpůjčního protokolu alespoň od 1.11.2008, tento vám po prvním spuštění v roce 2009 nabídne navíc i přesné přepočítání všech tzv. definičních poplatků, tj. nastavených poplatků za registrace, upomínky, atd. . Nejprve po vás ale Clavius požaduje ujištění, že je již opravdu rok 2009 ( že váš počítač nemá chybně nastavené datum ) :

  Pokud opravdu souhlasí datum vašeho počítače a je tedy již rok 2009, odpovězte Ano, objeví se :

Zde opět doporučujeme odpovědět Ano. ( Obrázky byly nasnímány na anglických Windows )

Teprve po tomto provedeném přepočtení, tj. až v roce 2009, vám doporučujeme případně změnit či jinak donastavit definované poplatky, samozřejmě již v EURech.

Přechod na EURO v modulu katalogizace a revize :

  Pro bezproblémové fungování měny Euro je třeba mít verzi připravenou na přechod na EURO ( verze od 15.12.2008 - zkontrolujte v menu Nápověda-O aplikaci Clavius ). Nastavení data přechodu je společné s modulem Výpůjční protokol, viz výše.

  V modulu katalogizace není potřeba dvojí zobrazování cen. Je zde ale možné od data počátku období dvojího zobrazování přepínat zobrazení Kč/Euro kliknutím na text měny.

  Můžete si zkusit systém přepnout do stavu po přechodu na Euro již v přechodném období pomocí volby "Aktivovat/Deaktivovat euro v menu "Pomůcky" ( menu "Pomůcky" je k dispozici pouze pokud máte práva správce systému ).

  Po datu přechodu na Euro se automaticky všechny měny i částky ve vstupních formulářích i sestavách zobrazují v Eurech. Dále je zachována možnost zpětného přepnutí daného políčka na původní měnu, nebo dočasně deaktivovat Euro v celé katalogizaci. Tato funkce je nutná pro případnou kontrolu cen a statistik proti starým papírovým výkazům.

  Automaticky dojde k přepnutí zobrazování i přepočtu měny na všech standardních sestavách. Pokud máte nějaké upravené nebo na zakázku vytvořené sestavy ( nekončí znakem 0 - nula ) a pracuje se v nich s měnou nebo částkou je třeba je upravit. Požádejte váš servisní bod, případně pokud umíte sami upravovat sestavy použijte funkce umena() a ucastka(). Funkcí umena() nahradíte text Kč nebo Sk a pro přepočet částky použijete funkci ucastka() tak, že stávající proměnou napíšete do závorek. Příklad: ucastka(cena)

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz