Jednoduchý popis inštalácie knižničného systému Clavius

Toto je jednoduchý návod, ako nainštalovať knižničný systém Clavius z inštalačného CD.

Inštalačná sada by mala obsahovať :

- Inštalačný CD-ROM;
- licenčné osvedčenie s licenčným kľúčom;
- jednoduchý popis práce s modulom katalogizácie;
- v prípade, že Vaša licencia obsahuje modul WWW katalóg, obsahuje aj popis k jeho inštalácii.

Inštalácia :

Inštalačný CD-ROM vložte do CD mechaniky a po chvíľke sa automaticky spustí inštalačný program.
Ak sa nespustí program automaticky, vyhľadajte na CD-ROMe súbor Clsetup.exe a spustite ho.
Postupne prechádzajte sprievodcom inštalácie:
na stránke s licenciou presne opíšte údaje z Licenčného osvedčenia;
- ak nerobíte inštaláciu priamo na počítači, ktorý bude zároveň webovým serverom, zrušte zaškrtnutie modulu WWW katalóg. Viac informácií je v popise inštalácie WWW katalógu;
- pri výbere cieľového disku a aplikačnej zložky, sa v prípade, že je Vás počítač zapojený do lokálnej počítačovej siete, poraďte sa so správcom siete. V prípade, že inštalujete systém len na Vašu stanicu nechajte nastavený disk C: a aplikačnú zložku Clavius;
- pri dokončení inštalácie sa sprievodca pýta, či si chcete v nainštalovanom systéme ponechať skúšobné dáta. V prípade, že firma LANius prevádzala dáta z pôvodného systému, potvrdíte zachovanie skúšobných dát. Pokiaľ chcete napr. otestovať demoverziu, zvoľte Áno. Pokiaľ chcete nainštalovaný systém okamžite využiť pre reálnu prácu, zvoľte Nie, bude nainštalovaný systém Clavius s prázdnou databázou;
- nakoniec sa objaví informačná tabuľka o úspešnom alebo neúspešnom dokončení.

Prvé spustenie systému :

Výsledkom úspešnej inštalácie by malo byť niekoľko nových ikon na ploche Vašeho počítača.
Ikony so žltým otáznikom obsahujú elektronický manuál k systému.

Pokiaľ je súčasťou Vašej inštalácie modul ISHARE - zdieľaná katalogizácia, spustite najskôr tento program- Ikona hlavy oranžovej líšky. Program bude pracovať bez Vášho zásahu. Najskôr začne indexovať dáta a potom začne sťahovať nové záznamy. Po skončení indexovania súborov, môžete program minimalizovať (schovať na lištu) a pokračovať v práci s modulom Katalogizácia. Program ISHARE sa po chvíli ukončí sám, alebo sa vypne pri vypnutí počítača.

Modul Katalogizácia spustíte pomocou ikony fialovej knihy. Pri prvom spustení sa objaví sprievodca, ktorého starostlivo prejdite až do konca.
Pri vkladaní prvých záznamov Vám bude neoceniteľným pomocníkom priložený dokument : základné pravidlá pri spracovaní tlačených monografií.

 


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz