Referencie knižničného systému Clavius na Slovensku

Zákazník <!-- SERADPODLE -->Zoradiť podľa stĺpca <!-- Město -->Mesto Dátum <!-- SERADPODLE -->Zoradiť podľa stĺpca <!-- Datum -->DátumE-mail / webPoznámka
Miestna knižnica
Bratislava - Lamač
15.12.2003 https://www.lamac.skWWW katalóg
Mestská knižnica
Nová Baňa
25.03.2004 https://www.novabana.skKonverzia dát z LIBRISu,
WWW katalóg
Štatistický úrad SR
Bratislava
03.06.2004 https://slovak.statistics.skKonverzia dát z LIBRISu
Alliance Francaise
Banská Bystrica
06.06.2004 www.afsk.sk
Ministerstvo financií SR
Bratislava
28.06.2004 https://www.finance.gov.skKonverzia dát z LIBRISu,
WWW katalóg
Mestská knižnica
Banská Štiavnica
07.10.2005 www.banskastiavnica.skKonverzia dát z LIBRISu,
WWW katalóg
Mestská knižnica Kristíny Royovej
Stará Turá
08.11.2005 www.dkjavorina.sk
Miestna knižnica
Bratislava - Petržalka
13.12.2005 https://www.kniznicapetrzalka.skKonverzia dát z LIBRISu,
MySQL, Carmen
Knižnica v KS Žarnovická
Bratislava - Rača
16.12.2005 https://www.raca.skKonverzia dát z LIBRISu,
WWW katalóg
Miestna knižnica
Bratislava - Dúbravka
08.02.2006 https://www.dubravka.skWWW katalóg
Mestská knižnica
Leopoldov
05.06.2006 https://www.leopoldov.sk
Protimonopolný úrad
Bratislava
21.09.2006 www.antimon.gov.sk/?c=136Konverzia dát z PARISu
Medzinárodná škola liberál.štúdií
Bratislava
14.03.2007 www.bisla.skWWW katalóg
Metodicko-pedagogické centrum
Trenčín
15.03.2007 https://www.mpc-edu.sk/kontakty/trencin
Mestská knižnica
Nová Dubnica
07.06.2007 www.novadubnica.eu/mestska-kniznicaKonverzia dát z LIBRISu,
WWW katalóg
Obecná knižnica
Halič
27.11.2007 https://www.obechalic.skWWW katalóg
Miestna knižnica
Bratislava - Vrakuňa
30.11.2007 www.vrakuna.sk/kniznicaWWW katalóg
Trenčianske osvetové stredisko
Trenčín
07.12.2007 www.tnos.skREKS ,
Carmen
Centrum tradičnej kultúry
Myjava
13.12.2007 www.ctkmyjava.skREKS TN,
Carmen
Hvezdáreň v Partizánskom
Partizánske
13.12.2007 www.hvezdaren.skREKS TN,
Carmen
Považské osvetové stredisko
Považská Bystrica
13.12.2007 www.pospb.skREKS TN,
Carmen
Regionálne kultúrne centrum
Prievidza
13.12.2007 www.rkcpd.skREKS TN,
Carmen
Mestská knižnica Vladimíra Roya
Púchov
19.12.2007 https://www.puchov.sk
Knižnica Ľudovíta Štúra
Bánovce nad Bebravou
09.01.2008 https://www.banovce.sk/?id_menu=41944WWW katalóg
Mestská knižnica Hany Zelinovej
Vrútky
06.03.2008 www.vrutky.sk/drupal-5.2/?q=node/41WWW katalóg
Obecná knižnica
Jaslovské Bohunice
28.03.2008 https://www.jaslovske-bohunice.sk
Obecná knižnica
Omšenie
13.08.2008
Mestské kultúrne centrum
Žiar nad Hronom
26.09.2008 https://www.mskcentrum.sk/kniznica/WWW katalóg
Mestská knižnica
Dobšiná
28.10.2008 www.dobsina.sk
Mestská knižnica
Brezová pod Bradlom
30.10.2008 https://www.brezova.skWWW katalóg
Mestská knižnica
Dubnica nad Váhom
30.10.2008 www.kniznica.dubnica.euWWW katalóg
Mestská knižnica
Spišská Belá
10.11.2008 kniznica.spisskabela.skWWW katalóg
Mestská knižnica
Kežmarok
10.12.2008 www.kniznica.kezmarok.skWWW katalóg
Archív Matice slovenskej
Martin
16.12.2008
Miestna knižnica
Pukanec
17.12.2008
FVT TU Košice
Prešov
19.03.2009
Knižnica A.H.Škultétyho
Tisovec
02.10.2009 www.tisovec.com/index.php/kniznicaWWW katalóg
MeK Ľ.V.Riznera
Nové Mesto nad Váhom
04.11.2009 www.msks.skWWW katalóg
Hagyari, Kubovič a partners, s.r.o.
Bratislava
07.12.2009
Mestská knižnica
Holíč
22.02.2010 https://www.holic.skWWW katalóg
Mestská knižnica
Trstená
24.06.2010 https://www.trstena.skWWW katalóg
Divadelný ústav
Bratislava
16.07.2010 www.theatre.sk/sluzby/kniznicaWWW katalóg
Miestna ľudová knižnica
Kokava nad Rimavicou
10.11.2010 www.kokava.sk/kniznica.phtml?id3=84104
Obecná knižnica
Oravské Veselé
06.12.2010 www.oravskevesele.sk/kultura/kniznica/
Mestská knižnica
Poltár
02.05.2011 www.poltar.sk/kultura/mestska-kniznica
Mestská knižnica
Myjava
03.08.2011 https://myjava.sk
Štátny pedagogický ústav
Bratislava
02.11.2011
Mestská knižnica
Kysucké Nové Mesto
02.11.2011 https://www.kniznica.kysuckenovemesto.skWWW katalóg
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Pezinok
07.12.2011 https://www.kniznicapezinok.skKonverzia dát z ARL,
MySQL, Carmen
Obecná knižnica
Gbeľany
27.02.2012
Mestská knižnica
Brezno
05.09.2012 https://www.brezno.sk/mestska-kniznica/WWW katalóg
Kysucká knižnica v Čadci
Čadca
20.09.2012 www.kniznica-cadca.skKonverzia dát z LIBRISu,
MySQL, Carmen
Oravská knižnica A.Habovštiaka
Dolný Kubín
20.09.2012 www.oravskakniznica.skKonverzia dát z LIBRISu,
MySQL, Carmen
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého
Liptovský Mikuláš
20.09.2012 https://kniznicagfb.skKonverzia dát z PCLIBu,
MySQL, Carmen
Turčianska knižnica v Martine
Martin
20.09.2012 turcianskakniznica.skKonverzia dát z LIBRISu,
MySQL, Carmen
Krajská knižnica v Žiline
Žilina
20.09.2012 www.krajskakniznicazilina.skKonverzia dát z RAPIDu,
MySQL, Carmen
Miestna knižnica
Turzovka
23.10.2012 www.kulturaturzovka.sk
Verejná knižnica Jána Bocatia
Košice
13.12.2012 www.vkjb.skCarmen
Gemerská knižnica P. Dobšinského
Rožňava
13.12.2012 https://www.kniznica-rv.skCarmen
Mestská knižnica
Ilava
03.04.2013 https://www.ilava.skWWW katalóg
Štátny komorný orchester
Žilina
31.05.2013
Mestská knižnica
Partizánske
26.11.2013 https://muap.skWWW katalóg
Obecná knižnica
Rabča
26.11.2013 https://www.rabca.sk/sk/obecna-kniznicaWWW katalóg
Miestna knižnica Istra centra
Bratislava - Devínska Nová Ves
06.12.2013 www.istracentrum.sk/miestna-kniznica/
Mestská knižnica
Trenčianske Teplice
02.07.2014 https://kniznicatt.webnode.sk
Obecná knižnica
Ivanka pri Dunaji
23.07.2014 https://www.ivankapridunaji.sk
Knižnica pre mládež mesta Košice
Košice
17.10.2014 www.kosicekmk.skCarmen
Mestská knižnica
Ružomberok
17.10.2014 www.kniznicark.skCarmen
Obecná knižnica
Drietoma
21.10.2014
Knižnica Domu kultúry
Námestovo
21.10.2014 www.dkno.skWWW katalóg
Obecná knižnica
Kalinovo
06.01.2015
Knižnica prezídia PZ SR
Bratislava 1
18.08.2015
MeK Samuela Reussa
Revúca
05.10.2015 https://msks.revuca.skWWW katalóg
Mestská knižnica
Nemšová
26.10.2015 www.nemsova.skWWW katalóg
Mestská knižnica
Tvrdošín
26.10.2015 https://www.tvrdosin.skWWW katalóg
Knižnica Ruda Morica
Stupava
18.12.2015 www.mkic.sk/kniznica/o-kniznici/
Miestna knižnica
Klenovec
15.01.2016
Obecná knižnica
Chtelnica, okr. Piešťany
15.03.2016
Rozhlas a televízia Slovenska
Bratislava
17.06.2016www.rtvs.sk
Obecná knižnica
Rohožník
25.07.2016
Mestská knižnica
Žarnovica
27.09.2016 www.zarnovica.skWWW katalóg
Knižnica prof. Štefana Pasiara
Hnúšťa
27.07.2017 https://mesto.hnusta.skWWW katalóg
Nadácia Cvernovka
Bratislava
20.09.2017
Obecná knižnica
Nižná
20.12.2017
Obecná knižnica
Trenčianska Turná
02.03.2018

Obecná knižnica
Zuberec
23.03.2018

Obecná knižnica
Čimhová
13.01.2020

Mestská knižnica
Jelšava
29.04.2020

Počet inštalácií ( bez školských verzií ) : 88, odkaz na referencie v Českej republike : www.clavius.cz/clavius/ref.htm


Niektoré referencie systému CLAVIUS v SR

Používateľ / sídlo

Inšt.

Konverzia

Cena vr. DPH
lehota realizácie

Poznámka

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3, 824 67 Bratislava

2004

LIBRIS

2 000 EUR
30 dní

WWW katalóg

Knižnica Ministerstva financií SR
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

2004

LIBRIS

3 000 EUR
30 dní

WWW katalóg

Miestna knižnica Petržalka
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

2005

LIBRIS

30 000 EUR

100 dní

MySQL, 6 pobočiek
ON LINE prepojených

Protimonopolný úrad Bratislava
Drieňová 24, 826 03 Bratislava

2007

PARIS

6 000 EUR
30 dní

WWW katalóg

Krajská knižnica M. Rešetku Trenčín
+ 11 knižníc

2008

LIBRIS

51 000 EUR
180 dní

SQL verzia, MySQL
CLAVIUS REKS
Spoločný server prevádzkuje
TSK pre 12 knižníc kraja

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen
+ 5 knižníc

2008

LIBRIS

45.000 EUR
180 dní

SQL verzie
Spoločný katalóg všetkých
knižníc pomocou OAI protokolu.

Staromestská knižnica Bratislava

2009

LIBRIS

15.000 EUR
90 dní

SQL verzia MySQL, 5 ON LINE
prepojených pobočiek


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz