Školská licencia knižničného systému Clavius

Integrovaný knižničný systém Clavius je univerzálny knihovnícky systém pre všetky typy knižníc. Je to moderný nástupca osvedčeného staršieho systému LANius. Rieši všetky činnosti týkajúce sa evidencie, katalogizácie a sledovania výpožičiek všetkých dokumentov, ktoré sa bežne v knižniciach nachádzajú. Pre evidenciu výpožičiek je výhodne využitá technológia čiarového kódu. Vývoj systému prebieha od roku 1998 na základe desaťročných skúseností s automatizáciou vo verejných knižniciach. O profesionalite, kompletnosti a dokonalosti najlepšie svedčí množstvo spokojných zákazníkov, medzi ktorými nechýbajú ani školské knižnice. V súčasnosti ide o jeden z najrozšírenejších knihovníckych systémov na školách v Slovenskej i Českej republike.

Licencia systému pre školy má rovnaké vlastnosti ako štandardná verzia systému, je plne sieťová s neobmedzeným počtom staníc a je upravená pre školské knižnice. Príkladom je evidencia triedy, ktorú žiak navštevuje alebo zohľadnenie školského roku vo výpožičnom protokole. Súčasťou inštalácie môže byť i modul umožňujúci jednoduché vyhľadávanie vo fonde knižnice, z ktoréhokoľvek počítača v sieti. Tento program pracuje na serveri (Windows). Vlastné dáta sú skryté, takže nemôže dôjsť k ich poškodeniu. Odporúčame tento moderný spôsob vyhľadávania bez nutnosti čokoľvek inštalovať na všetky počítače školy. Môžete ho potom začleniť do školského intranetu alebo do internetovej prezentácie školy.

Základná zostava : Pôvodná cena 800 € ( 28 680 Sk ), teraz 25% zľava Cena
bez DPH
Cena
vrátane DPH
Knihovnícky systém Clavius - licencia do 20 000 zväzkov pre školy
Obsahuje: Katalogizáciu kníh, máp a hudobnín, modul vyhľadávania (rešerše), výpožičný protokol, tlač čiarového kódu, WWW katalóg a kooperatívna sieťová katalogizácia (ISHARE).

600 €
bez DPH

 720 €
s DPH
Rozširujúce nepovinné komponenty ( dajú sa dokúpiť iba bez zľavy ) : bez DPH vrátane DPH

Rozšírenie o AV-médiá ( katalogizácia LP, CD, kaziet, CDROM a DVD )

140 €
bez DPH

168 €

Modul Evidencia periodík (seriálov) a brožúr

140 €
bez DPH

168 €

Modul Analytický popis článkov + ostatné druhy dokumentov (okrem AV)

140 €
bez DPH

168 €
Modul e-mailovej MVS (medziknižničná výpožičná služba) a maily čitateľom 80 €
bez DPH
96 €

Modul Revízia knižničného fondu

140 €
bez DPH
168 €
Modul WWW katalóg pre bibliografiu (vyhľadávanie článkov z časopisov) 200 €
bez DPH
240 €
Ďalšie služby ( nie sú v cene licencie a dajú sa dokúpiť iba bez zľavy ) : bez DPH vrátane DPH
Ručná čítačka (scanner) čiarového kódu zn. CipherLab

90 €
bez DPH

108 €
Etikety pre tlač čiarového kódu (bal.100 x A4)

13 €
bez DPH

15,60 €

Jednodenné školenie 1-3 účastníkov užívateľa na vopred dohodnutom mieste

90 €
bez DPH

108 €
Nadštandardné servisné práce vrátane inštalácie ( bez cestovných nákladov ) Cena za 1 hodinu práce

25 €
bez DPH

30 €

Cena základnej zostavy v licencii do 50.000 zväzkov pre školy je 1200 € bez DPH, tj. 1440 € vrátane DPH. Kompletný cenník nájdete tu.

Inštalačná súprava obsahuje inštalačné CD, na ktorom sa nachádza podrobná elektronická dokumentácia a základný návod na inštaláciu. V prípade potreby je možné objednať si individuálne školenie. Servisné úkony je možné objednať u servisných bodov za vopred dohodnutých podmienok.

Na adrese www.clavius.sk máte možnosť stiahnuť si demoverziu systému Clavius. Radi Vám k nej zašleme aktivačný kľúč e-mailom na základe Vašej e-mailovej žiadosti.

Minimálna konfigurácia počítača :
Stanica : min. 1 GB RAM, 50 GB HDD, far. monitor 800x600, repro, Windows 7
WWW server : 2 GB RAM, 80 GB HDD, Windows 7.. ( najlepšie však Windows 2008.. server )

Objednávky posielajte na : LANius s. r. o. - Vývoj a servis integrovaných knihovníckych systémov
Tomkova 2099, 390 01 Tábor, ČR, tel.
00420 381 251 715, e-mail : info@lanius.cz


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz