Servis knižničného systému Clavius

Konzultácie - výber modulov
Pred vlastným objednaním Vám radi pomôžeme vybrať najvhodnejšiu skladbu modulov vybraného systému. Pomôžeme Vám s otázkou vhodného technického vybavenia a spotrebného materiálu. Pre väčšie zákazky zostavíme konkrétnu písomnú ponuku, zahŕňajúcu okrem podrobných informácií o samotnom knižničnom systéme aj rozpočet, časový harmonogram a doporučenú techniku.

Školenie budúceho používateľa
Používateľské školenie na prácu v zakúpených moduloch je štandardnou súčasťou dodávky a je zahrnuté v cene systému. Prebieha individuálne v niektorom zo servisných bodov alebo v partnerských knižniciach. Podľa počtu objednaných modulov a po dohode s knihovníčkami je väčšinou rozsah školenia 1-2 dni a je koncipované pre 1-3 osoby.

Inštalácia systému
Vykonáva firma LANius s.r.o. alebo autorizovaní servisní pracovníci najlepšie tesne po absolvovaní používateľského školenia. Rozsah inštalovaných modulov zodpovedá záväznej písomnej objednávke. Cena inštalácie je závislá na rozsahu zákazky. Pri jednoduchých inštaláciách je zahrnutá v cene knižničného systému. Cestovné je hradené zvlášť na základe taríf MF ČR/SR. Po inštalácii, nastavení systému a overení funkčnosti je zástupca používateľa vyzvaný k potvrdeniu Preberacieho protokolu - licenčnej zmluvy.

Hotline a poradenská činnosť
Je garantovaná licenčnou zmluvou bezplatne na obdobie päťročnej záruky na nové verzie (UPDATE) systému. Hotline pre SR obstarávajú servisní body viď kontakty poprípade sa možete obratiť priamo na hotline firmy LANius. Hotline premáva počas pracovných dní Po-Pia od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle: 00420 381 251 715, e-mail: info@lanius.cz

Servis systému
Pravidelná údržba knižničného systému je predmetom každoročnej objednávky u niektorého z 21 autorizovaných servisných bodov v ČR a 2 servisných bodov v SR, alebo je podpísaná dlhodobejšia servisná zmluva, väčšinou priamo s dodávateľom systému. V oboch prípadoch sa vychádza z aktuálneho cenníka servisu.

UPDATE systému
Je garantovaný licenčnou zmluvou na obdobie päťročnej záruky systému Clavius. Po vypršaní záruky je možné záruku predĺžiť na základe úhrady čiastky 5-8% z aktuálnej ceny zakúpených modulov. V období kalendárneho roka sa zvyčajne používateľovi ponúka 1-2 UPDATE. Inštalačné práce a cestovné sú hradené zvlášť podľa dohody o servise. Ďalšie podrobnosti o update nájdete tu.

Kde hľadať informácie : Kontakty, Aktuálny cenník servisu, Definícia a popis update.


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz