Technická podpora knižničného systému Clavius

 Modul  Aktualizované Dokument
Katalogizácia priebežne  Novinky katalogizácie systému Clavius
Katalogizácia 10.01.2007  Popis používania modulu Katalogizácia
Výpožičky priebežne  Novinky výpožičného protokolu
Výpožičky 25.07.2022  (Pred)upomienky, automatizácia odosielania
Výpožičky 07.01.2021  Hromadné informovanie čitateľov mailom/SMS
Výpožičky 23.11.2020  Nastavenie limitu prítomných návštevníkov
Výpožičky 22.09.2020  Úpravy výstupných šablón pre mailovanie ap.
Výpožičky 18.09.2020  Vytváranie e-mailov vs. tlačiareň STAR TSP
Výpožičky 21.03.2020  Popis nastavenia zatváracích dní a období
Výpožičky 02.02.2020  Bezhotovostné platby ( kartou, na účet, ap. )
Výpožičky 09.02.2018  Vyžiadanie návratu rezervovaných výpožičiek
Výpožičky 14.07.2017  Vytvorenie účtu na sms-sluzba.cz
Výpožičky 05.03.2013  Popis výpočtu štatistík MVS
Výpožičky 16.05.2010  Prenos údajov čitateľov z externých databáz
Výpožičky 29.09.2009  Iné preukazy pre identifikáciu čitateľov
Výpožičky 04.04.2007  Odosielanie SMS z knižničného systému
Výpožičky 25.02.2007  Základný popis výpožičného protokolu
Revízia 03.05.2006  Popis používania modulu Revízia fondu
WWW 16.05.2017  Novinky v klasickom WWW katalógu
WWW 01.10.2011  Dočasné skrytie novo spracovaných zväzkov
WWW 10.03.2011  Popis klasického WWW katalógu
WWW 09.04.2010  Časté otázky k WWW katalógu
WWW 19.02.2010  Automatická obálka vo WWW katalógu 
WWW 15.06.2004  Vystavenie vašich dát na Internete
WWW 02.06.2004  Bezpečnosť pri pripojení na Internet
OPAC 2.0 priebežne  Novinky webového katalógu Carmen
OPAC 2.0 13.12.2019  Postup inštalácie katalógu Carmen
ISHARE 10.02.2011  Popis zdieľanej katalogizácie ( ISHARE )
ISHARE 01.10.2005  Časté otázky k modulu ISHARE a EMVS
Obecné 22.11.2021  Stiahnutie instalačného programu z webu
Obecné 18.09.2020  Vytváranie a odosielanie e-mailov vs. tlačiareň
Obecné 26.07.2019  Zobrazenie slovenčiny na obrazovke Windows
Obecné 10.12.2015  Synchronizácia lokálnych súborov (FileSync)
Obecné 22.10.2015  Presun Clavia na nový server ( počítač )
Obecné 03.10.2015  Príprava objednávok do stavu "čaká"
Obecné 03.12.2014  Nastavenie objednávania ( napr. zo skladu )
Obecné 04.11.2014  Budúcnosť knižničného systému Clavius
Obecné 17.07.2012  Spúšťanie Clavia sieťovo z ďalších PC
Obecné 30.09.2011  Podrobný popis a definícia UPDATE
Obecné 09.11.2010  Inštalácia a nastavenie MySQL servera
Obecné 30.01.2009  Nahratie novej verzie Clavia cez Internet
Obecné 28.11.2008  Prechod na EURO v systému Clavius
Obecné 13.10.2008  Regionálny knižničný systém Clavius REKS
Obecné 03.02.2008

 Popis inštalácie systému Clavius REKS

Obecné 01.06.2007  Príklad zadania licenčného kľúča
Obecné 30.11.2006  Prechod zo systému Libris na Clavius
Obecné 31.01.2006  Príklady HW serverov pre SQL verziu
Obecné 29.12.2005  Možnosti pripojenia pobočky ON-LINE
Obecné 13.01.2005  Diaľkový servis knižničného systému
Obecné 07.10.2004  Riešenie tlače diakritiky na tlačiarňach HP
Obecné 15.07.2004  Niektoré skúsenosti s Windows 2003

Pozn.: Väčšina vyššie uvedených dokumentov je v českom jazyku.


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz