Referencie knižničného systému Clavius na Slovensku

Zákazník Zoradiť podľa stĺpca Mesto Dátum Zoradiť podľa stĺpca DátumE-mail / webPoznámka
Knižnica Ľudovíta Štúra
Bánovce nad Bebravou
09.01.2008 https://www.kulturabn.skWWW katalóg
Alliance Francaise
Banská Bystrica
06.06.2004 https://www.afsk.sk
Mestská knižnica
Banská Štiavnica
07.10.2005 www.banskastiavnica.skKonverzia dát z LIBRISu,
WWW katalóg
Obecná knižnica
Beluša
06.06.2023 https://www.belusa.skWWW katalóg
Hagyari, Kubovič a partners, s.r.o.
Bratislava
07.12.2009
Medzinárodná škola liberál.štúdií
Bratislava
14.03.2007 https://www.bisla.skWWW katalóg
Ministerstvo financií SR - odborná knižnica
Bratislava
28.06.2004 https://www.mfsr.skKonverzia dát z LIBRISu,
WWW katalóg
Nadácia Cvernovka
Bratislava
20.09.2017
Protimonopolný úrad
Bratislava
21.09.2006 https://www.antimon.gov.sk/?c=136Konverzia dát z PARISu
Rozhlas a televízia Slovenska
Bratislava
17.06.2016https://www.rtvs.sk
Štatistický úrad SR
Bratislava
03.06.2004 https://slovak.statistics.skKonverzia dát z LIBRISu
Štátny pedagogický ústav
Bratislava
02.11.2011
VFK-Stredoeuropsky dom fotografie
Bratislava
19.02.2021
Knižnica prezídia PZ SR
Bratislava 1
18.08.2015
Miestna knižnica
Bratislava-Dúbravka
08.02.2006 https://www.dubravka.skWWW katalóg
Miestna knižnica
Bratislava-Petržalka
13.12.2005 https://www.kniznicapetrzalka.skKonverzia dát z LIBRISu,
MySQL, Carmen
Knižnica v KS Žarnovická
Bratislava-Rača
16.12.2005 https://www.raca.skKonverzia dát z LIBRISu,
WWW katalóg
Miestna knižnica
Bratislava-Vrakuňa
30.11.2007 https://www.vrakuna.sk/4818/kniznicaWWW katalóg
Mestská knižnica
Brezno
05.09.2012 https://www.brezno.sk/mestska-kniznica/WWW katalóg
Mestská knižnica
Brezová pod Bradlom
30.10.2008 https://www.brezova.sk
Kysucká knižnica v Čadci
Čadca
20.09.2012 https://www.kniznica-cadca.skKonverzia dát z LIBRISu,
MySQL, Carmen
Obecná knižnica
Čimhová
13.01.2020https://www.obeccimhova.sk
Knižnica Istra Centra
Devínska Nová Ves
06.12.2013 www.istracentrum.sk/miestna-kniznica/WWW katalóg
Mestská knižnica
Dobšiná
28.10.2008 https://www.dobsina.skWWW katalóg
Oravská knižnica A.Habovštiaka
Dolný Kubín
20.09.2012 https://oravskakniznica.skKonverzia dát z LIBRISu,
MySQL, Carmen
Obecná knižnica
Drietoma
21.10.2014
Mestská knižnica
Dubnica nad Váhom
30.10.2008 www.kniznica.dubnica.euWWW katalóg
Obecná knižnica
Gbeľany
27.02.2012
Obecná knižnica
Habovka
07.10.2021
Obecná knižnica
Halič
27.11.2007 https://www.halic.sk
Knižnica prof. Štefana Pasiara
Hnúšťa
27.07.2017 https://mesto.hnusta.skWWW katalóg
Mestská knižnica
Holíč
22.02.2010 https://www.holic.skWWW katalóg
Obecná knižnica
Chtelnica, okr. Piešťany
15.03.2016
Mestská knižnica
Ilava
03.04.2013 https://www.ilava.sk
Obecná knižnica
Ivanka pri Dunaji
23.07.2014 https://www.ivankapridunaji.skWWW katalóg
Obecná knižnica
Jaslovské Bohunice
28.03.2008 https://www.jaslovske-bohunice.sk
Mestská knižnica
Jelšava
29.04.2020
Obecná knižnica
Kalinovo
06.01.2015
Mestská knižnica
Kežmarok
10.12.2008 www.kniznica.kezmarok.skWWW katalóg
Miestna knižnica
Klenovec
15.01.2016
Obecná knižnica
Kokava nad Rimavicou
10.11.2010 https://www.kokava.sk/kniznica.html
Mestská knižnica
Krásno nad Kysucou
19.04.2021
Mestská knižnica
Kysucké Nové Mesto
02.11.2011 https://www.kniznica.kysuckenovemesto.skWWW katalóg
Mestská knižnica
Leopoldov
05.06.2006 https://www.leopoldov.sk
Obecná knižnica Liesek
Liesek
19.07.2022

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého
Liptovský Mikuláš
20.09.2012 https://kniznicagfb.skKonverzia dát z PCLIBu,
MySQL, Carmen
Archív Matice slovenskej
Martin
16.12.2008

Turčianska knižnica v Martine
Martin
20.09.2012 https://turcianskakniznica.skKonverzia dát z LIBRISu,
MySQL, Carmen
Obecná knižnica
Mníšek nad Hnilcom
05.01.2022
Centrum tradičnej kultúry
Myjava
13.12.2007 https://www.ctkmyjava.skReKS TN,
Carmen
Mestská knižnica
Myjava
03.08.2011 https://www.myjava.sk
Obecná knižnica
Nálepkovo
28.06.2023
Knižnica Domu kultúry
Námestovo
21.10.2014 www.dkno.skWWW katalóg
Mestská knižnica
Nemšová
26.10.2015 https://www.nemsova.skWWW katalóg
Obecná knižnica
Nižná
20.12.2017
Mestská knižnica
Nová Baňa
25.03.2004 https://www.novabana.sk/obcan/kniznicaKonverzia dát z LIBRISu,
WWW katalóg
Mestská knižnica
Nová Dubnica
07.06.2007 https://www.novadubnica.euKonverzia dát z LIBRISu,
WWW katalóg
Obecná knižnica
Omšenie
13.08.2008
Hvezdáreň v Partizánskom
Partizánske
13.12.2007 https://www.hvezdaren.skReKS TN,
Carmen
Mestská knižnica
Partizánske
26.11.2013 https://muap.skWWW katalóg
Obecná knižnica
Podrečany
10.11.2023
Mestská knižnica
Poltár
02.05.2011 https://www.poltar.sk
Považské osvetové stredisko
Považská Bystrica
13.12.2007 https://www.pospb.skReKS TN,
Carmen
FVT TU Košice
Prešov
19.03.2009
Regionálne kultúrne centrum
Prievidza
13.12.2007 https://www.rkcpd.skReKS TN,
Carmen
Miestna knižnica
Pukanec
17.12.2008
Obecná knižnica
Rabča
26.11.2013 https://www.rabca.skWWW katalóg
Základná škola
Raslavice
22.05.2023
MeK Samuela Reussa
Revúca
05.10.2015 https://msks.revuca.skWWW katalóg
Obecná knižnica
Rohožník
25.07.2016
Mestská knižnica
Ružomberok
17.10.2014 https://kniznicark.skCarmen
Mestská knižnica
Spišská Belá
10.11.2008 https://kniznica.spisskabela.skWWW katalóg
Mestská knižnica Kristíny Royovej
Stará Turá
08.11.2005 https://www.dkjavorina.skWWW katalóg
Knižnica A.H.Škultétyho
Tisovec
02.10.2009 https://www.tisovec.com/mesto/kniznica/
Obecná knižnica
Trenčianska Turná
02.03.2018https://www.trencianskaturna.sk
Mestská knižnica
Trenčianske Teplice
02.07.2014 https://kniznicatt.webnode.sk
Metodicko-pedagogické centrum
Trenčín
15.03.2007 https://mpc-edu.sk/sk
Trenčianske osvetové stredisko
Trenčín
07.12.2007 https://www.tnos.skReKS ,
Carmen
Mestská knižnica
Trstená
24.06.2010 https://www.trstena.skWWW katalóg
Miestna knižnica
Turzovka
23.10.2012 https://www.turzovka.sk
Mestská knižnica
Tvrdošín
26.10.2015 https://www.tvrdosin.skWWW katalóg
Mestská knižnica Hany Zelinovej
Vrútky
06.03.2008 https://www.vrutky.skWWW katalóg
Obecná knižnica
Zákamenné
05.03.2021
Obecná knižnica
Zuberec
23.03.2018https://www.zuberec.sk
Mestská knižnica
Žarnovica
27.09.2016 https://www.zarnovica.sk
Mestské kultúrne centrum
Žiar nad Hronom
26.09.2008 https://www.mskcentrum.sk/kniznica/WWW katalóg
Krajská knižnica v Žiline
Žilina
20.09.2012 https://www.krajskakniznicazilina.skKonverzia dát z RAPIDu,
MySQL, Carmen
Štátny komorný orchester
Žilina
31.05.2013

Počet inštalácií ( bez školských verzií ) : 88, odkaz na referencie v Českej republike : www.clavius.cz/clavius/ref.htm


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz