Referencie systému Clavius na Slovensku - školské verzie

Zákazník Zoradi podža stĺpca Mesto Dátum Zoradi podža stĺpca DátumE-mail / webPoznámka
Škola knihovníckych a inform.štúdií
Bratislava
10.06.2005 https://sosmis.skLicencia pre výuku
Církevná základná škola sv.A.Pavla
Sihelné
20.10.2006
ZŠ s MŠ
Palín, okr. Michalovce
31.10.2006
ZŠ s MŠ
Solčany
31.10.2006
ZŠ V.Beniaka s MŠ Chynorany
Chynorany
08.11.2006 www.zschynorany.edu.sk
Základná škola
Turie
10.11.2006 https://zsturie.edupage.org
ZŠ s MŠ
Tušická Nová Ves
10.11.2006 https://zstusicka.edupage.org
Základná škola Hrnčiarska
Humenné
13.11.2006 https://zshrnche.edupage.org
ZŠ Kúpežná
Prešov
13.11.2006 www.zskuppo.sk/web/menu/skolska-kniznica
Obchodná akadémia
Rožňava
13.11.2006 https://www.oarv.sk
ZŠ Lachova
Bratislava
14.11.2006 https://zslachova.edupage.org
ZŠ Martina Kukučína
Dolný Kubín
14.11.2006 www.zsmkdk.sk
ZŠ s MŠ
Dolný Kubín
14.11.2006 https://zskomdk.edupage.org
ZŠ Štefana Závodníka
Pružina
14.11.2006 https://zspruzina.edupage.org
ZŠ Škultétyho
Topožčany
14.11.2006 https://www.zsskultetyho.sk
Gymnázium
Vráble
14.11.2006 https://new.gymvrable.sk
ZŠ Rázusova
Čadca
15.11.2006
ZŠ a MŠ
Vitanová
15.11.2006 https://zsvitanova.edupage.org/?
SPŠS
Žilina
15.11.2006 https://spssza.edupage.org
ZŠ Jozefa Horáka
Banská Štiavnica
22.11.2006 https://www.zsjhbs.sk/joomla3
ZŠ M.R.Štefánika 2007
Čadca - Žarec
22.11.2006
ZŠ Vendelína Javorku
Žilina
24.11.2006
ZŠ Vajanského
Lučenec
04.12.2006 https://zsvajanlc.edupage.org
ZŠ Hutnícka
Spišská Nová Ves
20.12.2006 https://www.zshutnickasnv.sk
ZŠ Jána Švermu
Humenné
28.12.2006 https://zsjshe.sk
SZŠ Stefana Kluberta
Levoča
07.09.2007 https://szslevoca.edupage.org
Základná škola
Jesenské
12.10.2007
ZŠ Ing.Kožucha
Spišská Nová Ves
17.10.2007
Konzervatórium
Žilina
17.10.2007 https://www.konza.sk
Škola umeleckého priemyslu
Trenčín
19.10.2007 https://sustn.edupage.org
ZŠ J.A.Komenského
Čadca
31.10.2007 www.zskomenskehoca.edu.sk
ZŠ s MŠ
Častá
31.10.2007 https://zscasta.edupage.orgWWW katalóg
Základná škola
Kysucké Nové Mesto
31.10.2007
Základná škola s materskou školou
Liptovská Lúžna
31.10.2007 https://zsliptluzna.edupage.org
ZŠ Slovanská
Považská Bystrica
31.10.2007 https://zsslovanpb.edupage.org
ZŠ s MŠ
Skačany
31.10.2007
ZŠ s MŠ
Skalité - Kudlov
31.10.2007
ZŠ Holíčska
Bratislava
21.11.2007 https://www.zsholicska.sk
ZŠ s MŠ
Klin
21.11.2007
ZŠ Jánosa Aranya
Okoč
21.11.2007
ZŠ Nádražná
Partizánske
21.11.2007 https://zsnadpe.edupage.org
Pedagogická a sociálna akadémia
Turčianske Teplice
21.11.2007 https://sosptr.edupage.org
ZŠ s MŠ
Udiča
21.11.2007
ZŠ s MŠ
Vežké Ripňany
21.11.2007
ZŠ J.A.Komenkého
Vežký Meder
21.11.2007
ZŠ Hlavná
Zemplínska Teplica
21.11.2007
Súkromná SOŠ Pro scholaris
Žilina - Bytčica
21.11.2007 https://www.soaza.sk
Základná škola
Bojná, okr. Topožčany
22.11.2007 https://zsbojna.edupage.org
Stredná odborná škola
Kežmarok
22.11.2007 www.sposkk.edu.sk
ZŠ s MŠ
Kotešová
22.11.2007
ZŠ s MŠ
Krušetnica
22.11.2007
SOŠ služieb
Levice
22.11.2007 www.zssoaslv.edu.sk
Základná škola
Rožňava
22.11.2007
Cirkevná spojená škola
Snina
22.11.2007 https://www.csssnina.sk
ZŠ s MŠ
Šarišské Jastrabie
22.11.2007
ZŠ Duklianska
Bánovce nad Bebravou
23.11.2007 www.pbi.sk/zs1
ZŠ Partizánska
Bánovce nad Bebravou
23.11.2007 https://zs4bn.edupage.org
ZŠ Beňovského
Bratislava
23.11.2007
ZŠ Pankúchova
Bratislava
23.11.2007

Základná škola
Leopoldov
23.11.2007 www.zsileopoldov.edu.sk
ZŠ Duchnovičova
Medzilaborce
23.11.2007 https://zsdume.edupage.org
ZŠ s MŠ Vežká okružná
Partizánske
23.11.2007
Gymnázium
Púchov
23.11.2007 gympusk2.matostudio.eu
ZŠ ktp. J.Nálepku
Stupava
23.11.2007
Spojená škola
Turzovka
23.11.2007
ZŠ s MŠ Slov.učeného tovarišstva
Vežké Rovné
23.11.2007
ZŠ s MŠ
Vrbovce
23.11.2007 www.zsvrbovce.edu.sk
ZŠ Nejedlého
Bratislava
28.11.2007 https://zsnejedleho.edupage.org
ZŠ s MŠ
Šuňava
28.11.2007
ZŠ s MŠ
Nitrianska Blatnica
29.11.2007
ZŠ Slovenských partizánov
Považská Bystrica
30.11.2007 www.zsparpb.edu.sk
ZŠ Školská
Považská Bystrica
30.11.2007 https://zsskolskapb.edupage.org
SZŠ Moyzesova
Košice
04.12.2007
Stredná odborná škola technická
Rožňava
04.12.2007
Gymnázium sv.Františka z Assisi
Žilina
04.12.2007 https://gsf.edupage.org
Gymnázium ź.J.Šuleka
Komárno
10.12.2007 www.gljs.sk
Církevná ZŠ sv.Pavla
Nová Dedina
10.12.2007
ZŠ Štefana Moysesa
Tesárske Mlyňany
10.12.2007
Združená SŠ drevárska a nábytkárska
Topožčany
10.12.2007
Základná škola
Divín
11.12.2007 https://zsdivin.edupage.org
ZŠ s MŠ
Pavlovce nad Uhom
11.12.2007 https://www.zspavlovceuh.sk
SPŠE
Piešany
11.12.2007 https://info-spsepn.edupage.org
ZŠ J.A.Komenského
Revúca
11.12.2007 www.zskomre.sk
Základná škola
Skýcov
11.12.2007
ZŠ s VJM Károlya Szemerényiho
Tvrdošovce
11.12.2007
Základná škola
Valaská Belá
11.12.2007 www.zsvalbela.edu.sk
ZŠ s MŠ
Vlčany
11.12.2007 www.zsvlcany.edu.sk
Základná škola
Klátova Nová Ves
12.12.2007 https://zsknv.edupage.org
SOŠ
Senica
12.12.2007 www.sossenica.sk
SPŠD
Košice
13.12.2007 https://spsdopravnake.sk
SOŠ služieb a lesníctva
Banská Štiavnica
17.12.2007
Súkromná SPŠ animovanej tvorby
Bratislava
17.12.2007 uat.sk
ZŠ Školská
Obyce
17.12.2007 https://zsobyce.edupage.org
ZŠ Hrnčiarska
Stropkov
17.12.2007 https://zshrnciarskastropkov.edupage.org
ZŠ M.R.Štefánika
Žiar nad Hronom
17.12.2007 https://dvojka.edupage.org
ZŠ Mlynská
Stropkov
18.12.2007 https://zsmlynstropedu.edupage.org
Základná škola
Cejkov
19.12.2007
Obchodná akadémia
Košice
19.12.2007 https://www.oake.sk
ZŠ s MŠ
Oravská Lesná
19.12.2007 https://zsoravskalesna.edupage.org
Gymnázium
Šahy
19.12.2007 https://gymsahy.edupage.org
ZŠ Jána Amosa Komenského
Tvrdošovce
20.12.2007
Stredná odborná škola Handlová
Handlová
21.12.2007
Základná škola
Trenčianske Jastrabie
14.01.2008 https://zstjastrabie.edupage.org
Gymnázium
Považská Bystrica
29.01.2008 www.gympb.sk
Základná škola
Kluknava
06.02.2008 https://zskluknava.edupage.org
Speciálna ZŠ a OU pri Reedukačnom dome
Trstín
12.02.2008
ZŠ Pri kríži
Bratislava
15.05.2008 https://www.prikrizi.sk
ZŠ s MŠ
Dobrá Niva
26.09.2008
ZŠ s MŠ
Mutné
01.10.2008 www.zsmutne.wbl.sk
ZŠ s MŠ
Oravské Veselé
07.10.2008
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka
Zákamenné
16.10.2008
Gymnázium P.O. Hviezdoslava
Kežmarok
23.10.2008 https://gympohkk.edupage.org
Základná škola
Predmier
23.10.2008 https://zs-predmier.edupage.org
ZŠ s MŠ
Voderady
23.10.2008 www.zsvoderady.edu.sk
ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
Levoča
30.10.2008 www.nevidiaci.sk
ZŠ s MŠ
Lipovce, okr. Prešov
30.10.2008
ZŠ Jana Amosa Komenského
Sereď
30.10.2008
ZŠ Rajčianska
Bratislava
31.10.2008
Škola úžitkového výtvarníctva
Ružomberok
31.10.2008
Gymnázium Alberta Einsteina
Bratislava
05.11.2008 https://einsteinova.edupage.org
ZŠ Černyševského
Bratislava
05.11.2008 https://www.zscerba.edu.sk
Základná škola
Brodské
05.11.2008
Základná škola
Chtelnica
05.11.2008
ZŠ s MŠ
Kolárovice
05.11.2008
Spojená škola
Trnava
05.11.2008
Gymnázium Martina Hattalu
Trstená
05.11.2008 https://gmhtrstena.edupage.org
Spojená škola
Senica
13.11.2008
ZŠ s MŠ
Zuberec
13.11.2008
ZŠ s MŠ
Dvorec
14.11.2008
ZŠ J.A.Komenského
Púchov
14.11.2008
ZŠ Nad Medzou
Spišská Nová Ves
14.11.2008
Základná škola
Spišská Stará Ves
14.11.2008
SPŠ odevná
Svidník
14.11.2008
Odborné učiliště internátne
Šahy
14.11.2008
Piaristické gymnázium J.Braneckého
Trenčín
14.11.2008 https://www.piar.gtn.sk
ZŠ s MŠ Vančurova
Trnava
14.11.2008
Základná škola
Trstené pri Hornáde
14.11.2008
ZŠ Sándora Petöfiho
Kamenín
20.11.2008 https://wp.psakemend.eu
Stredná odborná škola
Košice
20.11.2008
Gymnázium
Kysucké Nové Mesto
20.11.2008 https://gymoknm.edupage.org
Stredná zdravotnícka škola
Prešov
20.11.2008 www.szspo.sk/sk/kontakt/
Obchodná akadémia
Ružomberok
20.11.2008
ZŠ s MŠ
Uhrovec
20.11.2008
ZŠ s MŠ Urmince
Urmince
20.11.2008
ZŠ s MŠ
Jacovce
21.11.2008
Gymnázium M.M.Hodžu
Liptovský Mikuláš
21.11.2008 https://www.gymlm.sk
Základná škola F.E. Scherera
Piešany
21.11.2008
ZŠ sv. Don Bosca
Zlaté Moravce
21.11.2008
Základná škola
Bošany
26.11.2008 https://zsbosany.edupage.org
ZŠ s MŠ Hargašova
Bratislava
26.11.2008
ZŠ Francisciho
Levoča
26.11.2008
ZŠ M.R. - Martákovej
Liptovský Mikuláš
26.11.2008
Základná škola
Mníšek nad Hnilcom
26.11.2008 www.zsmnisek.edu.sk
Základná škola
Nitra
26.11.2008 https://zsskultetyho.websnadno.cz
ZŠ s MŠ
Olešná
26.11.2008
ZŠ Malinovského
Partizánske
26.11.2008
ZŠ P.J.Šafárika
Prievidza
26.11.2008
Základna škola s materskou školou
Rakovice
26.11.2008
ZŠ s MŠ
Žemberovce
26.11.2008
ZŠ s MŠ Vývojová
Bratislava
27.11.2008
ZŠ s MŠ
Krušovce
27.11.2008
Gymnázium B.S.Timravy
Lučenec
27.11.2008 https://gbstlc.edupage.org
Gymnázium sv.Františka Assiského
Malacky
27.11.2008 https://csmalacky.edupage.org
ZŠ s MŠ
Radošina
27.11.2008
Základná škola
Raková
27.11.2008
Základná škola Klačno
Ružomberok
27.11.2008 https://zsklacnork.edupage.orgWWW katalóg
Gymnázium F.V.Sasinka
Skalica
27.11.2008 https://gymskalica.edupage.org
ZŠ Levočská
Spišská Nová Ves
27.11.2008
Základná škola
Svidník
27.11.2008
ZŠ Gogožova
Topožčany
27.11.2008
ZŠ s MŠ
Zborov nad Bystricou
27.11.2008
ZŠ s MŠ
Stará Bystrica
02.12.2008
ZŠ s MŠ v Brezovici
Brezovica
03.12.2008 https://zsbrezovica.edupage.org
ZŠ J.A. Komenského
Bánovce nad Bebravou
09.12.2008
ZŠ s MŠ
Červeník
09.12.2008
Základná škola
Jasenica
09.12.2008
ZŠ Športovcov
Partizánske 4
09.12.2008
SOŠ technická
Prešov
09.12.2008
ZŠ Nejedlého
Spišská Nová Ves
09.12.2008
ZŠ Partizánska
Sučany
09.12.2008
Církevná spojená škola
Vranov nad Toplou
09.12.2008
SOŠOaS
Púchov
10.12.2008
Spojená škola Farská
Bánovce nad Bebravou
11.12.2008
ZŠ Pavla Marcelyho
Bratislava
11.12.2008
Gymnázium
Bytča
11.12.2008 https://gymbytca.edupage.org
SOŠ drevárska
Krásno nad Kysucou
11.12.2008
Spojená škola - SPŠ
Kysucké Nové Mesto
11.12.2008
ZŠ Dolinský potok
Kysucké Nové Mesto
11.12.2008
Súkromná spojená škola ŽP
Podbrezová
11.12.2008 https://skolyzp.edupage.org
ZŠ Rozkvet
Považská Bystrica
11.12.2008
SOŠ stavebná Emila Belluša
Trenčín
11.12.2008
ZŠ Bélu Bartóka s VJM
Vežký Meder
11.12.2008
Základná škola
Radoža
12.12.2008
ZŠ s MŠ
Teplý Vrch
15.12.2008
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Banská Bystrica
17.12.2008 https://gasbb.edupage.org
Spojená škola
Medzilaborce
17.12.2008
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Marcelová
22.12.2008
Stredná odborná škola stavebná s vjm.
Dunajská Streda
30.12.2008 www.sosds.sk
Základná škola Janosa Endrodyho
Mužla
27.02.2009 www.zsmuzla.edu.sk
Stredná odborná škola technická
Námestovo
23.06.2009
ZŠ Čs.brigády 4
Liptovský Mikuláš
01.09.2009
ZŠ s MŠ
Presežany
02.10.2009
Spojená škola
Žilina - Bytčica
02.10.2009 https://zssosza.edupage.org
ZŠ s MŠ Horelica
Čadca
05.10.2009
Základná škola
Hodejov
05.10.2009
Základná škola
Ilava
05.10.2009
Športové gymnázium
Košice
05.10.2009 https://sportgymke.edupage.org
Základná škola
Radošovce
05.10.2009
Stredná odborná škola
Stará źubovňa
05.10.2009
Spojená škola internátna
Topožčany
05.10.2009
Základná škola
Turany
05.10.2009
ZŠ s MŠ
Pohorelá
07.10.2009
ZŠ Martinská
Žilina - Vlčince
12.10.2009
Základná škola
Hlinné
16.10.2009
SOŠ pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola
Lučenec
16.10.2009
Základná škola
Mníchova Lehota
16.10.2009
Základná škola
Zákopčie
20.10.2009
ZŠ s MŠ
Rišňovce
02.11.2009
Základná škola
Horný Vadičov
03.11.2009
SOŠ pôšt a telekomunikácií
Košice
03.11.2009 https://soupatke.edupage.org
ZŠ E.A.Cermana
Vysoká nad Kysucou
03.11.2009
ZŠ Železničná
Bratislava
04.11.2009 https://zszelba.edupage.org
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Čadca
04.11.2009
ZŠ Gergelya Czuczora s VJM
Nové Zámky
04.11.2009
ZŠ R.Jašíka
Partizánske
04.11.2009
Základná škola
Rohožník
04.11.2009
SOŠ Polytechnická
Liptovský Mikuláš
11.11.2009 https://www.polytechnika.sk
Hotelová akadémia ź.Wintera
Piešany
11.11.2009 https://www.hastropy.sk
Odborné učilište internátne
Hlohovec
19.11.2009
ZŠ Dobšínského
Prievidza
19.11.2009
Stredná odborná škola
Sabinov
19.11.2009
1. Základná škola
Prievidza
20.11.2009
Základná škola
Liptovský Mikuláš
25.11.2009
Základná škola
Staškov
08.12.2009
ZŠ Dominika Tatarku
Plevník - Drienové
06.05.2010 https://www.zelenaskola.sk
SZŠ Kukučínova
Košice
30.06.2010
ZŠ Pri Podlužianke
Levice
13.07.2010
Spojená škola, Gymnázium Jura Hronca
Bratislava
20.07.2010 https://www.gjh.sk
Gymnázium I.Madácha s VJM
Šamorín
01.09.2010 https://madach.edupage.org
ZŠ s MŠ Š.Moysesa
Banská Bystrica
20.12.2010
Spojená škola
Bratislava
20.12.2010 https://tilgnerka.edupage.org
Evanjelické gymnázium
Tisovec
07.02.2011 https://egt.edupage.org
Spojená škola
Lipany
29.09.2011
ZŠ s MŠ
źubochňa
29.09.2011
1. ZŠ
Somotor
29.09.2011
Základná škola
Domaniža
30.09.2011 https://zsdomaniza.edupage.org
ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej
Bratislava
04.10.2011
ZŠ s MŠ
Bukovce
05.10.2011
Základná škola
Krnča
10.10.2011
Terra Librorum pri HA J.Andraščíka
Bardejov
14.10.2011
ZŠ M.R.Štefánika
Ivanka pri Dunaji
14.10.2011
SOŠ PZ v Košiciach
Košice
14.10.2011
SOŠ hotelových služeb a obchodu
Nové Zámky
14.10.2011
SOŠ
Prievidza
14.10.2011
ZŠ s MŠ
Lakšárska Nová Ves
21.10.2011
Základná škola
Makov
21.10.2011
SPŠ strojnícka
Prešov
25.10.2011
Stredná odborná škola
Púchov
31.10.2011
ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka
Oravská Jasenica
18.11.2011 https://zsoravskajasenica.edupage.org
Základná škola
Detva
25.11.2011
Základná škola
Hliník nad Hronom
25.11.2011
SOŠ lesnícka
Banská Štiavnica
24.07.2012 https://www.soslbs.sk
ZŠ s MŠ
Rabča
27.02.2013
Gymnázium Antona Bernoláka
Námestovo
25.06.2013 https://www.gabnam.sk
Stredná odborná škola
Námestovo
13.09.2013
ZŠ s MŠ
Podolie
19.09.2013
ZŠ s MŠ Podzávoz
Čadca
30.09.2013
ZŠ Eduarda Schreibera
Lednické Rovne
30.09.2013
ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia
Dubnica nad Váhom
10.10.2013 https://zsds.edupage.org
SOŠ obchodu a služieb
Nové Mesto nad Váhom
10.10.2013
ZŠ Jána Drdoša
Vigžaš
31.10.2013
Stredná odborná škola pedagogická
Bratislava
06.11.2013
Základná škola
Sabinov
26.11.2013
ZŠ s MŠ
Brzotín
16.12.2013
ZŠ s MŠ
Horné Otrokovce
16.12.2013

ZŠ s MŠ
Bolešov
19.12.2013 www.zsbolesov.edu.sk
Hotelová akadémia Otta Brucknera
Kežmarok
29.01.2014
Spojená škola
Dunajská Streda
22.04.2014
ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej
Krupina
04.07.2014
ZŠ Moskovská
Banská Bystrica
25.09.2014 https://zsmoskovska.edupage.org
Konzervatórium
Košice
17.12.2014
SZŠ
Nitra
29.05.2015 www.szsnitra.sk
Gymnázium Vojtecha Mihálika
Sereď
26.10.2015 https://gymsered.edupage.org
Základná škola Márie Medveckej
Tvrdošín
06.11.2015 https://zsmmts.edupage.org
ZŠ Haličská
Lučenec
27.11.2015 https://zshal7.edupage.org
Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Košice
18.12.2015
Spojená škola
Sládkovičovo
18.12.2015https://zsmssladkovicovo.edupage.org
Spojená škola D. Tatarku
Poprad
23.02.2016
Základná škola
Kružlová
29.09.2016
Občianske združenie Rossija
Banská Bystrica
18.11.2016
Základná škola
Krpežany
12.12.2016
ZŠ Ružová dolina 29
Bratislava
11.02.2019 https://www.zsrd.sk
Základná škola
Želiezovce
20.02.2019
ZŠ svätého Augustína
Považská Bystrica
19.09.2019
ZŠ Nemocničná
Považská Bystrica
04.12.2019

Evanjelická základná škola
Bratislava
09.12.2019
Dobrá škola, n.o., Košice
Košice
27.04.2020
ZŠ s MŠ Podolínec
Podolínec
27.04.2020
Základná škola
Rajecké Teplice
27.04.2020
Základná škola
źubica
30.04.2020
ZŠ Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským
Bátorove Kosihy
03.09.2020
Základná škola
Bobrovec
16.10.2020
ZŠ s MŠ
Nižný Slavkov
05.11.2020
ZŠ Komenského
Medzilaborce
02.12.2020
Základná škola
Stará Turá
08.12.2020
Základná škola Štúrova
Spišská Stará Ves
25.01.2021
ZŠ s MŠ Višňové
Višňové
25.01.2021
ZŠ s MŠ
Ružindol
26.01.2021 https://skolaruzindol.edupage.org
ZŠ s MŠ
Teplička nad Váhom
26.01.2021
Základná škola
Bystré
05.02.2021
Základná škola
Sož
05.03.2021
ZŠ s MŠ
Borský Svätý Jur
24.03.2021
ZŠ s MŠ Budmerice
Budmerice
16.08.2021
Základná škola
Podvysoká
17.08.2021
ZŠ s MŠ
Kuzmice
19.08.2021
Základná škola
Haniska
06.09.2021
ZŠ s MŠ
Nálepkovo
06.09.2021
ZŠ Dr. D. Fischera
Kežmarok
08.09.2021 https://zsfiskk.edupage.org
ZŠ Grundschule
Kežmarok
08.09.2021 https://zshradnekk.edupage.org
ZŠ M.Nešpora
Prešov
08.11.2021 https://nespora.edupage.org
Spojená škola, J.Fabiniho 3
Spišská Nová Ves
06.12.2021 https://spojskolasnv.edupage.org
ZŠ Gelnica
Gelnica
07.12.2021
ZŠ Kukučínova
Vranov nad Topžou
08.02.2022 www.kukucinka.eu
Základná škola
Kysak
09.02.2022
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
Budimír
08.04.2022
Základná škola
Marhaň
13.04.2022
Základná škola
Seňa
27.05.2022 https://zssena.edupage.org
Základná škola
Novosad
01.06.2022
ZŠ s MŠ
Vikartovce
16.06.2022
Základná škola Slovenská Kajňa
Slovenská Kajňa
19.07.2022
ZŠ Karpatská, Svidník
Svidník
19.07.2022
ZŠ Trieda SNP
Banská Bystrica
08.08.2022
ZŠ s MŠ
Poproč
04.01.2023
ZŠ, P. Jilemnického 1
Zvolen
10.01.2023
ZŠ, P.Jilemnického 2
Zvolen
10.01.2023
ZŠ Komenského
Sobrance
16.05.2023

Počet inštalácií školských verzií : 336, ďalšie referencie : běžné inšlalácie v SR, školské verzie v ČR


Spä na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz