Referencie systému Clavius na Slovensku - školské verzie

Zákazník Zoradi podža stĺpca Mesto Dátum Zoradi podža stĺpca DátumE-mail / webPoznámka
Spojená škola Farská
Bánovce nad Bebravou
11.12.2008
ZŠ Duklianska
Bánovce nad Bebravou
23.11.2007 www.pbi.sk/zs1
ZŠ J.A. Komenského
Bánovce nad Bebravou
09.12.2008
ZŠ Partizánska
Bánovce nad Bebravou
23.11.2007 https://zs4bn.edupage.org
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Banská Bystrica
17.12.2008 https://gasbb.edupage.org
Občianske združenie Rossija
Banská Bystrica
18.11.2016
ZŠ Moskovská
Banská Bystrica
25.09.2014 https://zsmoskovska.edupage.orgWWW katalóg
ZŠ s MŠ Š.Moysesa
Banská Bystrica
20.12.2010
ZŠ Trieda SNP
Banská Bystrica
08.08.2022
SOŠ lesnícka
Banská Štiavnica
24.07.2012 https://www.soslbs.sk
SOŠ služieb a lesníctva
Banská Štiavnica
17.12.2007
ZŠ Jozefa Horáka
Banská Štiavnica
22.11.2006 https://www.zsjhbs.sk/joomla3
Terra Librorum pri HA J.Andraščíka
Bardejov
14.10.2011
ZŠ Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským
Bátorove Kosihy
03.09.2020
Základná škola
Bobrovec
16.10.2020
Základná škola
Bojná, okr. Topožčany
22.11.2007 https://zsbojna.edupage.org
ZŠ s MŠ
Bolešov
19.12.2013 www.zsbolesov.edu.sk
ZŠ s MŠ
Borský Svätý Jur
24.03.2021
Základná škola
Bošany
26.11.2008 https://zsbosany.edupage.org
Evanjelická základná škola
Bratislava
09.12.2019
Gymnázium Alberta Einsteina
Bratislava
05.11.2008 https://einsteinova.edupage.org
Spojená škola
Bratislava
20.12.2010 https://tilgnerka.edupage.org
Spojená škola, Gymnázium Jura Hronca
Bratislava
20.07.2010 https://www.gjh.sk
Stredná odborná škola pedagogická
Bratislava
06.11.2013
Súkromná SPŠ animovanej tvorby
Bratislava
17.12.2007 uat.sk
Škola knihovníckych a inform.štúdií
Bratislava
10.06.2005 https://sosmis.skLicencia pre výuku
ZŠ Beňovského
Bratislava
23.11.2007
ZŠ Černyševského
Bratislava
05.11.2008 https://www.zscerba.edu.sk
ZŠ Holíčska
Bratislava
21.11.2007 https://www.zsholicska.sk
ZŠ Lachova
Bratislava
14.11.2006 https://zslachova.edupage.org
ZŠ Nejedlého
Bratislava
28.11.2007 https://zsnejedleho.edupage.org
ZŠ Pankúchova
Bratislava
23.11.2007

ZŠ Pavla Marcelyho
Bratislava
11.12.2008
ZŠ Pri kríži
Bratislava
15.05.2008 https://www.prikrizi.sk
ZŠ Rajčianska
Bratislava
31.10.2008
ZŠ Ružová dolina 29
Bratislava
11.02.2019 https://www.zsrd.sk
ZŠ s MŠ Hargašova
Bratislava
26.11.2008
ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej
Bratislava
04.10.2011
ZŠ s MŠ Vývojová
Bratislava
27.11.2008
ZŠ Železničná
Bratislava
04.11.2009 https://zszelba.edupage.org
ZŠ s MŠ v Brezovici
Brezovica
03.12.2008 https://zsbrezovica.edupage.org
Základná škola
Brodské
05.11.2008
ZŠ s MŠ
Brzotín
16.12.2013
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
Budimír
08.04.2022
ZŠ s MŠ Budmerice
Budmerice
16.08.2021
ZŠ s MŠ
Bukovce
05.10.2011
Základná škola
Bystré
05.02.2021
Gymnázium
Bytča
11.12.2008 https://gymbytca.edupage.org
Základná škola
Cejkov
19.12.2007
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Čadca
04.11.2009
ZŠ J.A.Komenského
Čadca
31.10.2007 www.zskomenskehoca.edu.sk
ZŠ Rázusova
Čadca
15.11.2006
ZŠ s MŠ Horelica
Čadca
05.10.2009
ZŠ s MŠ Podzávoz
Čadca
30.09.2013
ZŠ M.R.Štefánika 2007
Čadca - Žarec
22.11.2006
ZŠ s MŠ
Častá
31.10.2007 https://zscasta.edupage.orgWWW katalóg
ZŠ s MŠ
Červeník
09.12.2008
Základná škola
Detva
25.11.2011
Základná škola
Divín
11.12.2007 https://zsdivin.edupage.org
ZŠ s MŠ
Dobrá Niva
26.09.2008
ZŠ Martina Kukučína
Dolný Kubín
14.11.2006 www.zsmkdk.sk
ZŠ s MŠ
Dolný Kubín
14.11.2006 https://zskomdk.edupage.org
Základná škola
Domaniža
30.09.2011 https://zsdomaniza.edupage.org
ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia
Dubnica nad Váhom
10.10.2013 https://zsds.edupage.org
Spojená škola
Dunajská Streda
22.04.2014
Stredná odborná škola stavebná s vjm.
Dunajská Streda
30.12.2008 www.sosds.sk
ZŠ s MŠ
Dvorec
14.11.2008
ZŠ Gelnica
Gelnica
07.12.2021
Stredná odborná škola Handlová
Handlová
21.12.2007
Základná škola
Haniska
06.09.2021
Základná škola
Hliník nad Hronom
25.11.2011
Základná škola
Hlinné
16.10.2009
Odborné učilište internátne
Hlohovec
19.11.2009
Základná škola
Hodejov
05.10.2009
ZŠ s MŠ
Horné Otrokovce
16.12.2013

Základná škola
Horný Vadičov
03.11.2009
Základná škola Hrnčiarska
Humenné
13.11.2006 https://zshrnche.edupage.org
ZŠ Jána Švermu
Humenné
28.12.2006 https://zsjshe.sk
Základná škola
Chtelnica
05.11.2008
ZŠ V.Beniaka s MŠ Chynorany
Chynorany
08.11.2006 www.zschynorany.edu.sk
Základná škola
Ilava
05.10.2009
ZŠ M.R.Štefánika
Ivanka pri Dunaji
14.10.2011
ZŠ s MŠ
Jacovce
21.11.2008
Základná škola
Jasenica
09.12.2008
Základná škola
Jesenské
12.10.2007
ZŠ Sándora Petöfiho
Kamenín
20.11.2008 https://wp.psakemend.eu
Gymnázium P.O. Hviezdoslava
Kežmarok
23.10.2008 https://gympohkk.edupage.org
Hotelová akadémia Otta Brucknera
Kežmarok
29.01.2014
Stredná odborná škola
Kežmarok
22.11.2007 www.sposkk.edu.sk
ZŠ Dr. D. Fischera
Kežmarok
08.09.2021 https://zsfiskk.edupage.org
ZŠ Grundschule
Kežmarok
08.09.2021 https://zshradnekk.edupage.org
Základná škola
Klátova Nová Ves
12.12.2007 https://zsknv.edupage.org
ZŠ s MŠ
Klin
21.11.2007
Základná škola
Kluknava
06.02.2008 https://zskluknava.edupage.org
ZŠ s MŠ
Kolárovice
05.11.2008
Gymnázium ź.J.Šuleka
Komárno
10.12.2007 www.gljs.sk
Dobrá škola, n.o., Košice
Košice
27.04.2020
Konzervatórium
Košice
17.12.2014
Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Košice
18.12.2015
Obchodná akadémia
Košice
19.12.2007 https://www.oake.sk
SOŠ pôšt a telekomunikácií
Košice
03.11.2009 https://soupatke.edupage.org
SOŠ PZ v Košiciach
Košice
14.10.2011
SPŠD
Košice
13.12.2007 https://spsdopravnake.sk
Stredná odborná škola
Košice
20.11.2008
SZŠ Kukučínova
Košice
30.06.2010
SZŠ Moyzesova
Košice
04.12.2007
Športové gymnázium
Košice
05.10.2009 https://sportgymke.edupage.org
ZŠ s MŠ
Kotešová
22.11.2007
SOŠ drevárska
Krásno nad Kysucou
11.12.2008
Základná škola
Krnča
10.10.2011
Základná škola
Krpežany
12.12.2016
ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej
Krupina
04.07.2014
ZŠ s MŠ
Krušetnica
22.11.2007
ZŠ s MŠ
Krušovce
27.11.2008
Základná škola
Kružlová
29.09.2016
ZŠ s MŠ
Kuzmice
19.08.2021
Základná škola
Kysak
09.02.2022
Gymnázium
Kysucké Nové Mesto
20.11.2008 https://gymoknm.edupage.org
Spojená škola - SPŠ
Kysucké Nové Mesto
11.12.2008
Základná škola
Kysucké Nové Mesto
31.10.2007
ZŠ Dolinský potok
Kysucké Nové Mesto
11.12.2008
ZŠ s MŠ
Lakšárska Nová Ves
21.10.2011
ZŠ Eduarda Schreibera
Lednické Rovne
30.09.2013
Základná škola
Leopoldov
23.11.2007 www.zsileopoldov.edu.sk
SOŠ služieb
Levice
22.11.2007 www.zssoaslv.edu.sk
ZŠ Pri Podlužianke
Levice
13.07.2010
SZŠ Stefana Kluberta
Levoča
07.09.2007 https://szslevoca.edupage.org
ZŠ Francisciho
Levoča
26.11.2008
ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
Levoča
30.10.2008 www.nevidiaci.sk
Spojená škola
Lipany
29.09.2011
ZŠ s MŠ
Lipovce, okr. Prešov
30.10.2008
Základná škola s materskou školou
Liptovská Lúžna
31.10.2007 https://zsliptluzna.edupage.org
Gymnázium M.M.Hodžu
Liptovský Mikuláš
21.11.2008 https://www.gymlm.sk
SOŠ Polytechnická
Liptovský Mikuláš
11.11.2009 https://www.polytechnika.skWWW katalóg
Základná škola
Liptovský Mikuláš
25.11.2009
ZŠ Čs.brigády 4
Liptovský Mikuláš
01.09.2009
ZŠ M.R. - Martákovej
Liptovský Mikuláš
26.11.2008
Základná škola
źubica
30.04.2020
ZŠ s MŠ
źubochňa
29.09.2011
Gymnázium B.S.Timravy
Lučenec
27.11.2008 https://gbstlc.edupage.org
SOŠ pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola
Lučenec
16.10.2009
ZŠ Haličská
Lučenec
27.11.2015 https://zshal7.edupage.org
ZŠ Vajanského
Lučenec
04.12.2006 https://zsvajanlc.edupage.org
Základná škola
Makov
21.10.2011
Gymnázium sv.Františka Assiského
Malacky
27.11.2008 https://csmalacky.edupage.org
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Marcelová
22.12.2008
Základná škola
Marhaň
13.04.2022
Spojená škola
Medzilaborce
17.12.2008
ZŠ Duchnovičova
Medzilaborce
23.11.2007 https://zsdume.edupage.org
ZŠ Komenského
Medzilaborce
02.12.2020
Základná škola
Mníchova Lehota
16.10.2009
Základná škola
Mníšek nad Hnilcom
26.11.2008 www.zsmnisek.edu.sk
ZŠ s MŠ
Mutné
01.10.2008 www.zsmutne.wbl.sk
Základná škola Janosa Endrodyho
Mužla
27.02.2009 www.zsmuzla.edu.sk
ZŠ s MŠ
Nálepkovo
06.09.2021
Gymnázium Antona Bernoláka
Námestovo
25.06.2013 https://www.gabnam.sk
Stredná odborná škola
Námestovo
13.09.2013
Stredná odborná škola technická
Námestovo
23.06.2009
SZŠ
Nitra
29.05.2015 www.szsnitra.sk
Základná škola
Nitra
26.11.2008 https://zsskultetyho.websnadno.cz
ZŠ s MŠ
Nitrianska Blatnica
29.11.2007
ZŠ s MŠ
Nižný Slavkov
05.11.2020
Církevná ZŠ sv.Pavla
Nová Dedina
10.12.2007
SOŠ obchodu a služieb
Nové Mesto nad Váhom
10.10.2013
SOŠ hotelových služeb a obchodu
Nové Zámky
14.10.2011
ZŠ Gergelya Czuczora s VJM
Nové Zámky
04.11.2009
Základná škola
Novosad
01.06.2022
ZŠ Školská
Obyce
17.12.2007 https://zsobyce.edupage.org
ZŠ Jánosa Aranya
Okoč
21.11.2007
ZŠ s MŠ
Olešná
26.11.2008
ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka
Oravská Jasenica
18.11.2011 https://zsoravskajasenica.edupage.org
ZŠ s MŠ
Oravská Lesná
19.12.2007 https://zsoravskalesna.edupage.org
ZŠ s MŠ
Oravské Veselé
07.10.2008
ZŠ s MŠ
Palín, okr. Michalovce
31.10.2006
ZŠ Malinovského
Partizánske
26.11.2008
ZŠ Nádražná
Partizánske
21.11.2007 https://zsnadpe.edupage.org
ZŠ R.Jašíka
Partizánske
04.11.2009
ZŠ s MŠ Vežká okružná
Partizánske
23.11.2007
ZŠ Športovcov
Partizánske 4
09.12.2008
ZŠ s MŠ
Pavlovce nad Uhom
11.12.2007 https://www.zspavlovceuh.sk
Hotelová akadémia ź.Wintera
Piešany
11.11.2009 https://www.hastropy.sk
SPŠE
Piešany
11.12.2007 https://info-spsepn.edupage.org
Základná škola F.E. Scherera
Piešany
21.11.2008
ZŠ Dominika Tatarku
Plevník - Drienové
06.05.2010 https://www.zelenaskola.sk
Súkromná spojená škola ŽP
Podbrezová
11.12.2008 https://skolyzp.edupage.org
ZŠ s MŠ
Podolie
19.09.2013
ZŠ s MŠ Podolínec
Podolínec
27.04.2020
Základná škola
Podvysoká
17.08.2021
ZŠ s MŠ
Pohorelá
07.10.2009
Spojená škola D. Tatarku
Poprad
23.02.2016
ZŠ s MŠ
Poproč
04.01.2023
Gymnázium
Považská Bystrica
29.01.2008 www.gympb.sk
ZŠ Nemocničná
Považská Bystrica
04.12.2019

ZŠ Rozkvet
Považská Bystrica
11.12.2008
ZŠ Slovanská
Považská Bystrica
31.10.2007 https://zsslovanpb.edupage.org
ZŠ Slovenských partizánov
Považská Bystrica
30.11.2007 www.zsparpb.edu.sk
ZŠ svätého Augustína
Považská Bystrica
19.09.2019
ZŠ Školská
Považská Bystrica
30.11.2007 https://zsskolskapb.edupage.org
Základná škola
Predmier
23.10.2008 https://zs-predmier.edupage.org
ZŠ s MŠ
Presežany
02.10.2009
SOŠ technická
Prešov
09.12.2008
SPŠ strojnícka
Prešov
25.10.2011
Stredná zdravotnícka škola
Prešov
20.11.2008 www.szspo.sk/sk/kontakt/
ZŠ Kúpežná
Prešov
13.11.2006 www.zskuppo.sk/web/menu/skolska-kniznica
ZŠ M.Nešpora
Prešov
08.11.2021 https://nespora.edupage.org
1. Základná škola
Prievidza
20.11.2009
SOŠ
Prievidza
14.10.2011
ZŠ Dobšínského
Prievidza
19.11.2009
ZŠ P.J.Šafárika
Prievidza
26.11.2008
ZŠ Štefana Závodníka
Pružina
14.11.2006 https://zspruzina.edupage.org
Gymnázium
Púchov
23.11.2007 gympusk2.matostudio.eu
SOŠOaS
Púchov
10.12.2008
Stredná odborná škola
Púchov
31.10.2011
ZŠ J.A.Komenského
Púchov
14.11.2008
ZŠ s MŠ
Rabča
27.02.2013
Základná škola
Radoža
12.12.2008
ZŠ s MŠ
Radošina
27.11.2008
Základná škola
Radošovce
05.10.2009
Základná škola
Rajecké Teplice
27.04.2020
Základná škola
Raková
27.11.2008
Základna škola s materskou školou
Rakovice
26.11.2008
ZŠ J.A.Komenského
Revúca
11.12.2007 www.zskomre.sk
ZŠ s MŠ
Rišňovce
02.11.2009
Základná škola
Rohožník
04.11.2009
Obchodná akadémia
Rožňava
13.11.2006 https://www.oarv.sk
Stredná odborná škola technická
Rožňava
04.12.2007
Základná škola
Rožňava
22.11.2007
ZŠ s MŠ
Ružindol
26.01.2021 https://skolaruzindol.edupage.org
Obchodná akadémia
Ružomberok
20.11.2008
Škola úžitkového výtvarníctva
Ružomberok
31.10.2008
Základná škola Klačno
Ružomberok
27.11.2008 https://zsklacnork.edupage.orgWWW katalóg
Stredná odborná škola
Sabinov
19.11.2009
Základná škola
Sabinov
26.11.2013
Základná škola
Seňa
27.05.2022 https://zssena.edupage.org
SOŠ
Senica
12.12.2007 www.sossenica.sk
Spojená škola
Senica
13.11.2008
Gymnázium Vojtecha Mihálika
Sereď
26.10.2015 https://gymsered.edupage.org
ZŠ Jana Amosa Komenského
Sereď
30.10.2008
Církevná základná škola sv.A.Pavla
Sihelné
20.10.2006
ZŠ s MŠ
Skačany
31.10.2007
Gymnázium F.V.Sasinka
Skalica
27.11.2008 https://gymskalica.edupage.org
ZŠ s MŠ
Skalité - Kudlov
31.10.2007
Základná škola
Skýcov
11.12.2007
Spojená škola
Sládkovičovo
18.12.2015https://zsmssladkovicovo.edupage.org
Základná škola Slovenská Kajňa
Slovenská Kajňa
19.07.2022
Cirkevná spojená škola
Snina
22.11.2007 https://www.csssnina.sk
ZŠ Komenského
Sobrance
16.05.2023
Základná škola
Sož
05.03.2021
ZŠ s MŠ
Solčany
31.10.2006
1. ZŠ
Somotor
29.09.2011
Spojená škola, J.Fabiniho 3
Spišská Nová Ves
06.12.2021 https://spojskolasnv.edupage.org
ZŠ Hutnícka
Spišská Nová Ves
20.12.2006 https://www.zshutnickasnv.sk
ZŠ Ing.Kožucha
Spišská Nová Ves
17.10.2007
ZŠ Levočská
Spišská Nová Ves
27.11.2008
ZŠ Nad Medzou
Spišská Nová Ves
14.11.2008
ZŠ Nejedlého
Spišská Nová Ves
09.12.2008
Základná škola
Spišská Stará Ves
14.11.2008
Základná škola Štúrova
Spišská Stará Ves
25.01.2021
ZŠ s MŠ
Stará Bystrica
02.12.2008
Stredná odborná škola
Stará źubovňa
05.10.2009
Základná škola
Stará Turá
08.12.2020
Základná škola
Staškov
08.12.2009
ZŠ Hrnčiarska
Stropkov
17.12.2007 https://zshrnciarskastropkov.edupage.org
ZŠ Mlynská
Stropkov
18.12.2007 https://zsmlynstropedu.edupage.org
ZŠ ktp. J.Nálepku
Stupava
23.11.2007
ZŠ Partizánska
Sučany
09.12.2008
SPŠ odevná
Svidník
14.11.2008
Základná škola
Svidník
27.11.2008
ZŠ Karpatská, Svidník
Svidník
19.07.2022
Gymnázium
Šahy
19.12.2007 https://gymsahy.edupage.org
Odborné učiliště internátne
Šahy
14.11.2008
Gymnázium I.Madácha s VJM
Šamorín
01.09.2010 https://madach.edupage.org
ZŠ s MŠ
Šarišské Jastrabie
22.11.2007
ZŠ s MŠ
Šuňava
28.11.2007
ZŠ s MŠ
Teplička nad Váhom
26.01.2021
ZŠ s MŠ
Teplý Vrch
15.12.2008
ZŠ Štefana Moysesa
Tesárske Mlyňany
10.12.2007
Evanjelické gymnázium
Tisovec
07.02.2011 https://egt.edupage.org
Spojená škola internátna
Topožčany
05.10.2009
Združená SŠ drevárska a nábytkárska
Topožčany
10.12.2007
ZŠ Gogožova
Topožčany
27.11.2008
ZŠ Škultétyho
Topožčany
14.11.2006 https://www.zsskultetyho.sk
Základná škola
Trenčianske Jastrabie
14.01.2008 https://zstjastrabie.edupage.org
Piaristické gymnázium J.Braneckého
Trenčín
14.11.2008 https://www.piar.gtn.sk
SOŠ stavebná Emila Belluša
Trenčín
11.12.2008
Škola umeleckého priemyslu
Trenčín
19.10.2007 https://sustn.edupage.org
Spojená škola
Trnava
05.11.2008
ZŠ s MŠ Vančurova
Trnava
14.11.2008
Gymnázium Martina Hattalu
Trstená
05.11.2008 https://gmhtrstena.edupage.org
Základná škola
Trstené pri Hornáde
14.11.2008
Speciálna ZŠ a OU pri Reedukačnom dome
Trstín
12.02.2008
Základná škola
Turany
05.10.2009
Pedagogická a sociálna akadémia
Turčianske Teplice
21.11.2007 https://sosptr.edupage.org
Základná škola
Turie
10.11.2006 https://zsturie.edupage.org
Spojená škola
Turzovka
23.11.2007
ZŠ s MŠ
Tušická Nová Ves
10.11.2006 https://zstusicka.edupage.org
Základná škola Márie Medveckej
Tvrdošín
06.11.2015 https://zsmmts.edupage.org
ZŠ Jána Amosa Komenského
Tvrdošovce
20.12.2007
ZŠ s VJM Károlya Szemerényiho
Tvrdošovce
11.12.2007
ZŠ s MŠ
Udiča
21.11.2007
ZŠ s MŠ
Uhrovec
20.11.2008
ZŠ s MŠ Urmince
Urmince
20.11.2008
Základná škola
Valaská Belá
11.12.2007 www.zsvalbela.edu.sk
ZŠ s MŠ
Vežké Ripňany
21.11.2007
ZŠ s MŠ Slov.učeného tovarišstva
Vežké Rovné
23.11.2007
ZŠ Bélu Bartóka s VJM
Vežký Meder
11.12.2008
ZŠ J.A.Komenkého
Vežký Meder
21.11.2007
ZŠ Jána Drdoša
Vigžaš
31.10.2013
ZŠ s MŠ
Vikartovce
16.06.2022
ZŠ s MŠ Višňové
Višňové
25.01.2021
ZŠ a MŠ
Vitanová
15.11.2006 https://zsvitanova.edupage.org/?
ZŠ s MŠ
Vlčany
11.12.2007 www.zsvlcany.edu.sk
ZŠ s MŠ
Voderady
23.10.2008 www.zsvoderady.edu.sk
Gymnázium
Vráble
14.11.2006 https://new.gymvrable.sk
Církevná spojená škola
Vranov nad Toplou
09.12.2008
ZŠ Kukučínova
Vranov nad Topžou
08.02.2022 www.kukucinka.eu
ZŠ s MŠ
Vrbovce
23.11.2007 www.zsvrbovce.edu.sk
ZŠ E.A.Cermana
Vysoká nad Kysucou
03.11.2009
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka
Zákamenné
16.10.2008
Základná škola
Zákopčie
20.10.2009
ZŠ s MŠ
Zborov nad Bystricou
27.11.2008
ZŠ Hlavná
Zemplínska Teplica
21.11.2007
ZŠ sv. Don Bosca
Zlaté Moravce
21.11.2008
ZŠ s MŠ
Zuberec
13.11.2008
ZŠ, P. Jilemnického 1
Zvolen
10.01.2023
ZŠ, P.Jilemnického 2
Zvolen
10.01.2023
Základná škola
Želiezovce
20.02.2019
ZŠ s MŠ
Žemberovce
26.11.2008
ZŠ M.R.Štefánika
Žiar nad Hronom
17.12.2007 https://dvojka.edupage.org
Gymnázium sv.Františka z Assisi
Žilina
04.12.2007 https://gsf.edupage.org
Konzervatórium
Žilina
17.10.2007 https://www.konza.sk
SPŠS
Žilina
15.11.2006 www.spssza.sk
ZŠ Vendelína Javorku
Žilina
24.11.2006
Spojená škola
Žilina - Bytčica
02.10.2009 https://zssosza.edupage.org
Súkromná SOŠ Pro scholaris
Žilina - Bytčica
21.11.2007 https://www.soaza.sk
ZŠ Martinská
Žilina - Vlčince
12.10.2009

Počet inštalácií školských verzií : 336, ďalšie referencie : běžné inšlalácie v SR, školské verzie v ČR


Spä na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz